Polityka prywatności

Dane osobowe Gości są przetwarzane przez Dworzec Cesarza Wilhelma (Transfer Art-System Rafał Grabowski, Wilimowo 1A ,11-041, Olsztyn) jako Administratora Danych Osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z niektórych usług elektronicznych, złożenia rezerwacji oraz w dniu przyjazdu po uzupełnieniu karty rejestracyjnej, także pobytu. Dworzec Cesarza Wilhelma stosują odpowiednie i wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane Osobowe Gościa udostępnione w ramach systemu rezerwacji online będą przetwarzane przez Dworzec Cesarza Wilhelma w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy systemu rezerwacji online oraz opisanych w Polityce Prywatności. Dane osobowe Gościa będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej świadczonej usługi oraz umożliwiający przesyłanie Gościowi spersonalizowanej informacji handlowej, o ile wyłącznie na taką informację handlową wyraził zgodę. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub politykę rabatową. Gość ma prawo usunąć dane, o ile przechowywanie tych danych nie jest wymagane przez przepisy ustawowe. Gościowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.